Jubilate Deo - 75 jaar

In 2017 bestaat het projectkoor Jubilate Deo uit Oene 75 jaar. Het koor, ooit opgericht in de oorlogsjaren, toen andere verenigingen door de bezetter verboden werden, vierde dit jubileum met nieuw project dat tijdens het jubileumconcert in november op podium werd gebracht. Rode draad in het project is muziek die we in de loop van de 75 jaar gezongen hebben. Maar tegelijkertijd vormt deze keuze ook zelf weer een nieuw verhaal’. Het jubileumconcert heeft plaatsgevonden op 18 november in samenwerking met muziekvereniging Vriendschap.

Geschiedens

Jubilate Deo werd in 1942 opgericht omdat verschillende inwoners van Oene, die zangervaring hadden in naburige dorpen, behoefte hadden om ook in Oene te zingen. Sinds 1925 was het dorp verstoken geweest van een koor en daarom namen enkele inwoners het initiatief om te komen tot oprichting van een zangvereniging. Eén van hen was bakker Wijnbergen, en in zijn bakkerij is de op 12 november 1942 de oprichtingsvergadering gehouden. Er gaven zich meteen al 85 leden op. In de tijd van de Duitse bezetting kon een muziekvereniging niet zomaar worden opgericht: deze zou zich dan moeten aansluiten bij de Cultuurkamer en begrijpelijk dat daar niet veel animo voor was. Daarom werd het koor opgericht als Kerkkoor, waardoor het zich niet hoefde aan te sluiten bij de Cultuurkamer. Toen de avondklok in september 1944 werd ingevoerd moesten de repetities echter tijdelijk toch worden stilgelegd en pas op 24 april 1945 kon er weer voor het eerst gerepeteerd worden. Na de oorlog werd het kerkkoor omgezet in de christelijke zangvereniging ‘Jubilate Deo’.

Vanaf 1945 doet het koor vele malen mee met regionale concoursen en wint verschillende prijzen. De dirigent in die tijd is de heer Van Dalfsen die het koor leidt tot 1950 en later werd benoemd tot ere-dirigent.

In de jaren vijftig en zestig geeft het koor succesvolle uitvoeringen, waarvan nog vele recensies zijn bewaard in de map met jaarverslagen van het koor. Er wordt samengewerkt met diverse organisten, maar ook met de muziekvereniging Vriendschap. In die jaren is de heer Jac. Broer dirigent. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor schrijft hij het lied Jubilate Deo. Eind jaren zestig wordt met dit lied een eerste prijs gewonnen jaren tijdens een optreden voor de NCRV-radio.

De volgende dirigent is Herman Rekers die met het koor ook grotere composities als de cantates van Georg Philipp Telemann aandurft, begeleid door het Veluws Streekorkest (uit Vaassen).

Vanaf 1990 is Rudy Altelaar dirigent. In zijn tijd kiest het koor een andere koers. De reden is dat het moeilijk blijft jonge leden vast te houden. Daarom wordt besloten om de repetitieavond anders in te vullen: voor de pauze wordt het traditionelere repertoire gerepeteerd en na de pauze wat gewerkt aan modernere muziek.

Sinds 2005 is Cor van Leeuwen dirigent. In deze periode wordt besloten om als projectkoor door te gaan. Per project kunnen leden aanhaken en na ieder project weer stoppen. Het koor wordt begeleid door een nieuw opgericht begeleidingsorkest: Kamerorkest d’Accordo o.l.v. Cor van Leeuwen. Het eerste ‘grote’ project is het kerstoratorium In de volheid van de tijd van Leander van der Steen. Het project van 2011 is eveneens een kerstoratorium, nu van Johan Bredewout: Een nieuw begin.

In 2012 bestaat het koor 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan geeft het koor dit jaar 2 series met concerten waarin 4 cantates worden uitgevoerd die zijn geschreven door dirigent Cor van Leeuwen. Na Van Liefde Ongekend (Johan Bredewout) volgt in 2015 het project Symfonie voor de Vrede, waarvan de teksten werden geschreven door inwoners van Oene (e.o.) en de muziek opnieuw door Cor van Leeuwen. In 2016 volgen tenslotte nog 2 projecten De Messias (tekst en muziek door Cor en Ina van Leeuwen) en David (van André van Vliet).


2017Jubileumconcert
Teksten Cor van Leuwen, Johan Bredewout, Jac. Broer, e.a.
Muziek Cor van Leeuwen, Johan Bredewout en Jac. Broer, e.a.
Concert 17 november 2017
Luister naar een geluidsfragment
(live-opname): Cantate Domino (3,8 Mb)